KULTÚRA
#Napkor
#úrnapja
Ilyen még nem volt az országban - Autós úrnapi körmenet Napkoron
Autós körmenetet tartottak Napkoron. Az úrnapja katolikus főünnep, az eucharisztia tiszteletére. A távolságtartás miatt a menet különböző pontjai kötelező volt a maszk használata.

Az úrnapja katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá.

Ilyenkor a hívek rendezett sorokban énekelve kísérik az oltáriszentséget tartó papot, akivel a templomuk körül tesznek egy kört. A körmenetet megelőző nap szorgos kezek sátrakat építettek a négy égtájnak megfelelően elhelyezve, melyekben oltárokat emeltek. Az asszonyok, lányok díszes virágruhába öltöztették fel a sátrakat.

Az oltáriszentség úrnapi körbehordozásának a néphagyomány a gonoszt, a betegségeket és a természeti csapást elűző erőt tulajdonított.

Sok helyen, például Tiszaabádon sokáig az volt a hagyomány, hogy nem a templom körül létrehozott oltárokat járják végig, hanem az ünnep a teljes településre kiterjed: családok saját házuknál vállalják az ünnepi sátrak felállítását. A szent térbe ezzel bevonják a lakóhelyet, a települést és ez azt szimbolizálja, hogy az áldás az otthonokra is kiterjed.

Napkoron ezt teljesítették ki egy, a település négy égtájához vezető autós körmenettel. Az ötlet Zubály Lajos napkori plébánostól ered, mely ”kezdeményezés termőföldet hullt", így elkezdődött a szervezés. A különleges megoldás oka a pandémia, ami a hitüket gyakorlók életét is alaposan átszervezte. Bár a templomok már fogadhatják a híveket – sőt, már kötelező számukra az Isten házának látogatása – biztonsági okokból sok új rendszabályt kell betartaniuk.

Kötelező a maszk, a társadalmi távolságtartás. Ilyen formán, hagyományos módon nem lehetett volna kivitelezni az úrnapi körmenetet. Az autós körmenettel szinte Napkor teljes területe vált szent térré. Egy kisteherautót építettek át mozgó oltárrá, egy másikat a ministránsoknak, a harmadikat Szűz Mária szobrának és a lányoknak, no meg a zászlóvivő egyházközségi vezetőknek is jutott egy díszesen felvirágozott négykerekű.

A menet harangzúgás közepette indult el a több mint egy órás útra. Több helyen, így a napkori idősek otthonába is eljutott a szentség az idősek nagy-nagy örömére.

A körmenetben szikrázó napsütésben megközelítőleg 50-80 gépkocsi vett részt. Az utcákon feldíszített kerítések és az áldást váró hívők sokasága várakozott, hogy egy-egy helyszínen együtt énekeljék az aktuális zsoltárt.