KÖZÉRDEKŰ
Agrár
Figyeljen, ha el akarja kerülni a vitát a szomszédjával!
2016-óta jogszabály kötelezi a gazdálkodókat, hogy a permetezőgépes növényvédelmi kezelésekről előzetesen tájékoztassák a szomszédos ingatlanon tartózkodókat. Az előírás a kismotoros háti permetezőt használókra is vonatkozik – mulasztás esetén akár pénzbírság is lehet a vége.

Kisvárdára és a környező településekre is jellemző, hogy kis konyhakertet, esetenként ipari méretben telepített gyümölcsöst gondoznak a gazdák. Hogy ezeket a kultúrnövényeket nem ritkán vegyszerekkel is kell kezelni, az érthető. De ennek mikéntje sok esetben ad alkalmat a szomszédok kibékíthetetlen ellentétéire, egy-egy kellemes este tönkretételére.

A permetezés során a szer elsodródása komoly környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a lakott területek közelében. 2016 óta törvény írja elő, hogy a gazdálkodók előzetesen tájékoztassák a szomszédos ingatlanon tartózkodókat, ha motoros permetezőgéppel végeznek növényvédelmi kezelést.

A jogszabály figyelmen kívül hagyása miatt első alkalommal figyelmeztetik a gazdálkodót, majd megbüntetik. A bírság mértéke 15 ezer és 5 millió forint között lehetséges és az sem mentség, hogy a jogszabályt nem ismerte a gazda.

A tájékoztatás történhet szóban és írásban és ezt vita esetén hitel érdemlően igazolni is tudni kell. Az értesítés nem mentesíti a gazdát a további szabályok betartása alól. Azaz ekkor sem okozhat környezetvédelmi kárt. Erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal adott tájékoztatást.

A szeles időjárásra való tekintettel fokozott figyelemmel kell végezni a permetezést, hiszen a permetlé elsodródása számos veszélyforrást hordoz magában.

A következő napokban aktuálissá válik a szántóföldi gyomirtás (kukorica, napraforgó, kapás növények), illetve az esőzéseket követően a megnövekedett fertőzési nyomás miatt a gombaölő szeres növényvédelmi kezelések. Az előrejelzések szerint rendkívül szeles idő várható, így a növényvédelmi munkákat kellő körültekintéssel kell elvégezni. A növényvédelmi tevékenység tervezésénél mindig vegyük figyelembe az időjárás-előrejelzést (várható erős szél, magas hőmérséklet és alacsony páratartalom) és szükség esetén akár elsodródást csökkentő technológia alkalmazásával végezzük a permetezéseket a reggeli, illetve az esti órákban.

Kiemelt veszélyforrás az érzékeny kultúrák közelsége, amit különösen a gyomirtás megkezdése előtt kell felmérni és a gyomirtó szer kiszórását megfelelő biztonsági távolság betartásával, kedvező időjárási körülmények között kell elvégezni. Mindig olvassuk el a növényvédő szer csomagolásán lévő címkét, mely a biztonsági távolságok tekintetében külön előírást is tartalmazhat (pl.: felszíni vizektől való távolság).

A hormonhatású gyomirtó szereket alacsony hőmérsékleten (25 fok alatt), nagy permetlé cseppek alkalmazásával, lehetőség szerint az esti órákban juttassuk ki. Nagyon fontos a permetezőgépek szakszerű beállítása, figyelembe véve a növénymagasságot és növénysűrűséget.

Az elsodródással a szomszédos kultúrákon kívül veszélyeztetjük a permetezést végző személyeket, a környéken lévő embereket, a környezetet (felszíni vizeket), lakó- és közterületeket, így a biztonságos, körültekintő kijuttatás rendkívül fontos. A gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos. A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét tömegesen virágzó, mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.

A gazdasági növényt a virágzása vagy a fenti bekezdésben foglaltak időtartama alatt valamely károsító ellen nem jelölésköteles, méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni. Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat.

- FrissMédia -