KÉK FÉNY
A bíróknak is jár a szünet
A Nyíregyházi Törvényszéken, az illetékessége alá tartozó járásbíróságokon, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási -és Munkaügyi Bíróságon az ítélkezési szünet 2019. július 15-től 2019. augusztus 20-ig tart, ez idő alatt a bíróságok - fő szabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat - írja közleményében Sterné dr. Deák Andrea.

A Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője kifejti, hogy a polgári ügyek esetében a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Vagyis ha a bíróság határozatában 15 napot ad egy nyilatkozat megtételére és azt július 14-én veszi át a peres fél rendelkezésre álló 15 nap kibővül az ítélkezési szünet napjaival, így azt egészen szeptember 4-ig jogkövetkezmény nélkül megteheti az ügyfél.

Fontos tudni, hogy vannak azonban ügyek, amikor nem lehet figyelmen kívül hagyni az ítélkezési szünet idejét, azaz a nyilatkozattételére, fellebbezés előterjesztésére adott határidő esetén az ítélkezési szünet napjait is számításba kell venni - emeli ki a Sterné dr. Deák Andrea. Ilyen peres eljárások lehetnek a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti, sajtó-helyreigazítási, megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló, megelőző távoltartás, végrehajtási perek, illetve a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás.

Nincs helye az ítélkezési szünet rendelkezéseinek alkalmazására akkor sem, ha a felek közösen ezt kérik a bíróságtól - jegyi meg a szóvivő.

Büntető ügyekben a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti, azaz ilyen esetekben a büntető ügyszakos bírák lefolytatják az eljárást. Ilyen esetek lehetnek az idegenrendészeti- és menekült, a büntetésvégrehajtási intézetben tartózkodók ügyei. Akkor is lefolytatja a bíró az eljárást ítélkezési szünettől függetlenűl, ha előállítás, illetve gyorsított eljárásokban érintett valaki. Továbbá Indítvány alapján döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról illetve megszüntetéséről is. is. .

A kezelőirodák működése ügyfélfogadási időben változatlan, az ügyfelek beadványaikat benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek, a bíróság ügyfélsegítő szolgáltatása (panasznap) sem szünetel.