INTERJÚ
#gyermekek
#vádlottak
#tájékoztató
Gyerekek a vádlottak padján - interjú dr. Sörös Lászlóval
A Nyíregyházi Törvényszék folytatja az új Büntetőeljárási törvényről szóló tájékoztató-sorozatát. Ezúttal dr. Sörös Lászlóval, a törvényszék bírájával és szóvivőjével készült interjúból megtudhatja, hogy mi történik akkor, mikor gyermek kerül a vádlottak padjára.

November 20-án volt a gyermekek jogainak világnapja, ugyanakkor a közvélemény nemrég értesülhetett, hogy helyben hagyták a Nyíregyházi Törvényszék azon ítéletét, mellyel egy 13 éves gyermeket késelés miatt több év javítóintézeti nevelésre ítélt a bíróság.

Felmerül a kérdés, nem túl fiatal az elítélt, hogy több évre kiszakítsák a családjából? Mikortól válik valaki büntethetővé, és mikor büntethető egy gyermek?

- Két évvel ezelőtt heves viták zajlottak arról, hogy szerencsés-e, a büntethetőségi korhatárt 14 évről 12 évre leszállítani. Véleményem szerint alapvetően minden korhatár lehet bizonyos esetben igazságtalan: a testi és szellemi fejlődés különbözősége folytán létezhetnek 13 éves „felnőttek”, és 19 éves „gyerekek”. A törvény szerint a főszabály, hogy a 14 évnél idősebbek büntethetőek, míg a 12 év alattiak egyáltalán nem.

Ugyanakkor a 12 és 14 év közöttiek hat bűncselekmény elkövetése esetén számíthatnak következményekre, ilyen például az emberölés, rablás vagy a kifosztás súlyosabb esetei. Ezek elkövetése esetén is, kizárólag akkor lesznek büntethetőek, ha van belátási és beszámítási képességük.

Ez mit jelent?

- A belátási képességet röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy a gyerek már elég érett ahhoz, hogy felfogja, amit tett az bűncselekmény, azaz racionális különbséget tudjon tenni jogszerűség és jogellenesség között. Ez egyfajta értelmi és erkölcsi fejlettséget feltételez.

Míg a beszámítási képesség két részből áll, a felismerési képességből (képes arra, hogy felismerje tette következményeit) és az akarati képességből (képes e felismerésnek és akaratának megfelelően cselekedni). Pl. egy elmebeteg ember esetében a betegsége olyan súlyos fokú lehet, hogy nem lesz beszámítható, mert hallucináció hatására cselekszik.

A belátási és beszámítási képesség meglétét a büntetőeljárás során igazságügyi elmeorvos és pszichológus szakértő, valamint gyermekpszichiáter állapítja meg.

Letartóztathatnak-e egy 12 éves tettest?

- Igen. Természetesen a letartóztatás a végső megoldás a gyermekkorú elkövetők esetében és szigorú feltételei vannak, és amíg nincs ítélet addig maximum 1 évig tarthat, javítóintézetben végrehajtva. A megyénk esetében erre Debrecenben kerül sor.

Be kell valljam, hogy fiatalkorúak ügyét tárgyaló bíróként, amikor először hoztak egy tizennégyéves gyermeket bilincsbe a tárgyalóba, megdöbbentő volt.

Bármelyik bíró kaphat olyan ügyet, ahol ennyire fiatal az elkövető?

- Nem. A törvény szerint kizárólag kijelölt bíró hozhat ítéletet a 18 év alatti elkövetőkkel szemben. Tudni kell, hogy ezen eljárásnál kötelező az ügyvéd jelenléte, valamint amíg a gyermek 18 éves nem lesz, addig valamennyi döntésről értesül a szülő (törvényes képviselő) is, aki fellebbezhet ellene.

Milyen büntetésre számíthat egy 12 éves gyerek?

- A fiatalkorúaknál, és így a 12-14 év közöttiek esetében is a büntetés célja nem a megtorlás, a büntetés, hanem a nevelés, az, hogy helyes irányba fejlődjenek, hiszen ezen elkövetők személyisége még kiforratlan, kialakulóban van. A cél az, hogy elősegítse a fiatal elkövető törvény iránti tiszteletét. Ez fokozottan érvényesül a 14 év alattiak esetében, akiknél kizárólag megrovás, próbára bocsátás alkalmazására, vagy javító intézeti nevelésnek elrendelésére van lehetőség.

Mit jelentenek ezek?

- Megrovás a legenyhébb, ekkor a bíróság lényegében az ítéletében megfedi a fiatalt, majd útjára engedi. A próbára bocsátás esetén, - hogy egyszerűen fogalmazzak - a bíróság 1-2 év közötti időre elhalasztja a büntetés kiszabását és ad még egy esélyt a gyereknek, erre az időre pedig egy pártfogó felügyelőt rendel mellé. Ha él ezzel a végső eséllyel a fiatal és ez idő alatt nem kerül összetűzésbe a törvénnyel, akkor az ügyet megúszta büntetés nélkül, mivel bizonyította érdemességét. De, ha a próbaidő alatt a fiatal újabb bűncselekményt követne el, akkor a bíróság előveszi az ügyét, és akkor az újabb bűncselekménnyel együtt kapja meg, a már súlyosabb büntetést. Ugyanígy jár akkor is, ha a pártfogó felügyelő arról értesíti a bírót, hogy a fiatalkorú nem működik vele együtt. A legsúlyosabb a javítóintézet, ami 1 évtől 4 évig terjedhet. Ekkor a tizenéves a megadott időre egy viszonylag zárt intézetbe kerül, és ott tartják fogva, illetve gondoskodnak a neveléséről, taníttatásáról. Ha jól viseli magát, akkor lehetőség van arra, hogy a fele idő – minimum 1 év – letöltése után ideiglenesen elbocsássák és visszatérjen a családjához.

Tudnál néhány esetet mondani, amikor a 14 év alatti is büntethető?

- Például, ha egy 12 éves gyerek egy mobiltelefon elvétele érdekében megüti a másik gyereket, az már rablás lesz, vagy ha a 12 éves gyerek két társával közösen egy alvó embertől elveszi annak értékeit, dolgait, az már csoportos kifosztás.

Említetted, hogy két éve büntethetőek a gyermekkorúak, sok ilyen ügy volt a megyénkben?

Pontosabban 2016. július 17-től van érvényben ez a szabály, és szerencsére eddig nem volt sok ilyen eset. Ítélkezésem során eddig nekem egy ügyem volt, a felvezetőben említett 13 éves gyerek esete, de a megyénkben tudomásom szerint, eddig a Nyíregyházi Járásbíróságon és a Mátészalkai Járásbíróságon volt egy-egy ilyen ügy, itt rablást követett el a 14 év alatti.

Bíróként, emberként milyen egy olyan ügyet tárgyalni, ahol ennyire fiatal az elkövető?

- Ezeknél az ügyeknél fontos azzal tisztában lenni, hogy a gyermek nem magától lépett a bűn útjára, annak van egy kiváltó oka. A személyiségük kiforratlan, előttük az élet, és sokszor maguk sem mérték fel igazán tettük súlyát. Ezért fokozottabb körültekintéssel kell eljárni, és úgy megítélni a tettüket, mindig szem előtt tartva, hogy gyermekekről van szó.