AKTUÁLIS
#Záhony
#november 4
#megemlékezés
Záhony - Golyók szaggatta testek hevertek mindenütt - fotók
1956. október 4-én reggel hét óra környékén - 62 évvel ezelőtt - öt fiatal, akik bíztak a jövőben, életüket adták a hazáért. Van, aki még Nagy Imre kétségbeesett rádióbeszédét hallhatta, majd élettelen teste az örökkévalóság ismeretlen sötétségébe merült. A Záhony melletti Győröcskén, ahol az egykori tüzérlaktanya áll, 1990 novembere óta minden évben öt ifjú értelmetlen lemészárlására emlékeznek. Az életüket a szovjet tankok gépfegyverei oltották ki.

A határ menti településen az Országos Légvédelmi Parancsnokság 3932-es tüzérezredét helyezték el annak idején. A laktanyában a megszokott napi munkájukat végző katonákat annak ellenére vették felszólítás nélkül tűz alá 1956. november 4-én, hogy azok fehér ruhadarabokkal jelezték békés szándékukat – olvasható a visszaemlékezésekben. 20 perc pokol, ami örökre megváltoztatta az ott szolgáló katonák életét. Van, aki az ablakon akart kiugrani a tankokra felszerelt gépfegyverek szűnni nem akaró golyózápora elől, de teste már élettelenül hullt alá...


A megrázó, értelmetlen, barbár támadás eseményei még ma is élénken élnek azokban, akik ott voltak, vagy hozzátartozóik elmesélték nekik. A laktanyában azon a napon sok katona teljesített szolgálatot, azonban öten soha nem térhettek haza és 29 magyar katona súlyos sérüléseket szenvedett. 58 katonát az újonnan épített pontonhídon a Tisza túloldalára vittek át a szovjetek.

Minden lángokban állt

Pokol Zoltán, aki 1956-ban a záhonyi vasútállomás munkástanácsának elnöke volt, így emlékezett vissza arra a szörnyű napra: (…) láttam, hogy orosz harckocsik szinte körülvették és lövik a tüzérlaktanyát. Azért lehetett látni már szabad szemmel is, mert november 4-re a fák lehullatták a leveleiket, ha volt is valahol fasor, azon is átláthattunk, meg a kukoricán is. Láttam vagy 7-8 harckocsit. A szóbeszéd azt is kihozta, hogy a tüzérek egyetlen lövést sem adtak le az oroszokra. Tehát az oroszok kezdték a lövést, azóta is csak azok lőnek, a tüzérek nem lőnek vissza. (…)


Záhony, talán az elsők közt a rendszerváltást követő első évben, 1990-ben emléktáblát állíttatott a tüzérségi laktanya falán a barbár támadás öt fiatal áldozatának emlékére. A mártírhalált szenvedett áldozatok: Kocsány Imre őrvezető (23 éves), Lengyel József szakaszvezető (25), Stiegelmayer Géza hadnagy (25), Torjai Gyula főhadnagy (24), Virág Ferenc honvéd (21). Az emléktáblát Für Lajos akkori honvédelmi miniszter leplezte le.

Balesetként volt feltüntetve a haláluk

Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a mai megemlékezésen visszaidézte a korábbi megemlékezések emblematikus személyének, Harangi Sanyi bácsinak szavait, miszerint az ’57-es kihatoláskor, amikor is a magyar honvédség újratemette az áldozatokat, a halál okaként baleset volt feltüntetve. Tilki úgy fogalmazott, hogy egész a rendszerváltásig nem volt „divat”, erről az eseményről beszélni.


Tilki felidézte még Szűcs Sándor egykori állomásfőnök bátor tetteit is, aki a forradalom kitörésekor intézkedéseivel - még ha ideiglenesen is -, megállította az országba betörő szovjet csapatokat. Tilki beszédében utalt arra, hogy a jelenlegi záhonyi képviselőtestület „kellő bölcsességgel” belátja, hogy posztumusz díszpolgári címet érdemel Szűcs a tettéért.

A képviselő a 62 évvel ezelőtti eseményekről szólva elmondta, hogy azok a fiatalok hittek a szabadságban, hittek abban, hogy meg tudják változtatni a világot. Hittek a szabadságban – jelentette ki. Majd ismét Harangit idézte: „ez egy mocskos kivégzés volt!” Az áldozatok huszonéves fiatalok voltak, akik szombaton még futballmeccset játszottak az oroszokkal és este még poharazgattak, majd vasárnap reggel az szovjetek tankokkal vették körbe a laktanyát és „kérdezés nélkül lőttek.” A 24 éves Torjai Gyula főhadnagy az ablakon akart kiugrani, de egy szovjet lövedék szétvitte a fejét – idézte fel az akkori tragédiát a képviselő.


Tilki kitért arra, hogy a legfontosabb feladat most, 62 évvel a tragikus események után a mai fiatalság számára kézzelfoghatóvá tenni a történelmet. Éppen ezért öröm, hogy a kisvárdai honvédsulisok itt vannak a mai rendezvényen is - mondta.

A beszédet követően koszorúzással folytatódott a megemlékezés az egykori tüzérlaktanya falára elhelyezett márványtáblánál, rajta az öt honvéd nevével. A koszorúzásnál a kisvárdai honvédsulisok álltak díszőrseget korhű katonai ruhákban.

Koszorút helyezett el, Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, Záhony Város Önkormányzata, Záhony város intézményei, a FIDESZ-KDNP, a Jobbik és még sokan mások.


- FrissMédia -