AKTUÁLIS
Új református templomot adtak át Kisvárdán
​A Kisvárdai Református Egyházközség presbitériuma Nagytiszteletű Csiszár Ákos esperes úr és Veress Sándor főgondnok úr vezetésével 2007-ben úgy határozott, hogy megvásárolja a Tátra- és Madách utca sarkán álló családi házat, melynek átalakításával református imaházat hoztak létre a városrészben élők számára, akik nagy örömmel fogadták ezt. Időközben ahogy gyarapodott a gyülekezet, egyre kisebbé vált az imaház. Már 2012 óta tervezgette a közösség egy templom építését.

Azóta a templom áll és vasárnap ünnepi Istentisztelet keretében át is adták azt a híveknek. Kormos Csaba lelkipásztor köszöntése után Főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök szentelte meg a templomot, majd a Várday Kata Református Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Kamarakórusa énekelt. Ezt követően vették birtokba a hívek a 120 fő befogadására alkalmas templomot. Igét hirdetett Főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök.

Kormos Csaba lelkipásztor a templom építésével kapcsolatos beszámolójában elmondta:

"Az Egyházközség Presbitériuma – élve a Tiszántúli Református Egyházkerület templomépítési programjának lehetősségével - a Tátra utcai imaház telkén új kertvárosi református templom építéséről határozott. Az EGYH-KCP-17-P-0169 sz. pályázat keretében a templom építésére elnyert 70.000.000 forintot. A pályázati forrásból a "Kisvárda Kertvárosi Református Templom" építésének első ütemét valósítottuk meg, amely lehetővé tette a templom épületének 80%-os készültségű megvalósulását. Az alapkőletétel 2019. június 23-án volt, ahol igét hirdetett Nt. Csegei István esperes úr. A templomunk terveit Trenka Zoltán tervező úr készítette. A terveket Isten dicsőségére ajánlotta fel. Hálásak vagyunk érte és köszönjük szépen" - mondta a lelkipásztor.

A templomban az asztalosmunkákat, valamint a szószéket és az Úrasztalát Barkóczi László asztalosmester készítette. A szószékhez és Úrasztalához Dr. Barnai Sándor presbiterünk ajánlotta fel az alapanyagot, a szibériai fekete tölgyfát. Ezzel az adománnyal egy különleges alapanyagból készült bútorzat lehet templomunk éke

A köszöntések sorát, Főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök kezdte, majd, Nagytiszteletű Koncz Imre esperes, Református lelkipásztorok, Testvéregyházak papjai osztották meg gondolataikat az ünneplőkkel. A város részéről Leleszi Tibor polgármester mondott köszönetet, majd a térség országgyűlési képviselője, dr. Seszták Miklós úgy fogalmazott, hogy ez a nap többszörös ünnep számára is, hisz politikai pályafutása során új templom szentelésén még nem mondott beszédet. „Ez nekem egy nagy nap” – jelentette ki.

A hit, a maradandóság, az emlékállítás példája ez, ahogyan a kisvárdai reformátusok tesznek azzal, hogy templomot építettek. Beszédében kitért arra, hogy a templom önmagában csak falak, hiszen élettel, hittel, fénnyel a benne lévők töltik meg.

A templom készen áll, hogy felszenteltük. A templom történetének folytatása a továbbiakban mi kezünkben van. A mi feladatunk ajtaját nyitogatni, Urunkat megszólítani segítségül hívni. Isten élő igéje által épülni, változni. De legfőképp nekünk kell szent templommá épülni. Ehhez adjon Urunk erőt és áldást - fogalmazott Kormos Csaba az ünnepi Istentisztelet végén.