AKTUÁLIS
Új évszám került a kisvárdai hivatal ajtójára
A házszentelés szokása - mely a szentelmények egyik legismertebbike - mögött az a keleten elterjedt gondolat rejtőzik, mely szerint Jézus keresztsége által megszentelte a vizet, amikor a Jordánban alámerült. A néphit különös erőt tulajdonított a „királyok áldott vizének”.

Nyugaton a vízkereszthez kapcsolódó szentelmények a 15. század táján keletkeztek. Nagy hatást tulajdonítottak nekik: a nyavalyától a fogfájásig minden betegségre jók voltak, utazáskor megóvtak az eltévedéstől és a rablóktól, szúrás, ütés és méreg, sőt házösszeomlás ellen is hathatós védelemnek tekintették őket.

Kisvárdán kilenc évvel ezelőtt, Leleszi Tibor polgármester kezdeményezésére indult el a hivatal-szentelés hagyománya. Ebben az évben, január 10-én került sor a Városháza, ezáltal a benne működő valamennyi hivatali és járási szerv, továbbá a város megszentelésére.

Linzenbold József plébános és Jackó György parókus, római,-és görögkatolikus szertartásoknak megfelelően mondtak áldást a polgármester irodájában az itt dolgozó valamennyi emberre, megáldva munkaterületeiket, illetve a város valamennyi lakóját:

„Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus, ki istenséged titkát a Jordánban való megkeresztelkedésed alkalmával, az Atyának szózata és a Szentlélek megjelenése által kinyilatkoztattad. Magad Urunk, őrizd meg városunkat és lakóit, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és elöljáróit minden bajtól sértetlenül és mindazokat, kik e hivatalban dolgoznak és azokat is, kik itt hivatalos ügyeiket intézik. Ők az én méltatlanságom által keresztény hittel hozzád esedeznek. Küld le rájuk, munkájukra és mindenre, ami övék szent áldásodat, hallgasd meg könyörgéseiket! Állítsd melléjük őrző angyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatástól, csapástól, eltévelyedéstől, testi-lelki betegségtől és kártól megóvja! Ajándékozz nekik állandó jó egészséget, munkájukban eredményességet és hosszú életet, hogy a hit szerinti erényekben is sikeresen előhaladva és üdvösségüket kegyelmed által biztosítva a szükséges földi javakban is bővelkedjenek! Mert te vagy minden megszentelés és áldás forrása Atyáddal, legszentebb Jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.” (részlet az áldásból)

A katolikus közösségekben a házszentelés alkalmával ma is felkerül a megszokott felírat - a három király nevének kezdőbetűje, valamint az évszám - a házak ajtajára: 20+G+M+B+19.

A házszentelés nem egyszerű népszokás, ahogyan azt sokan gondolják, hanem keresztény hitünkről való tanúságtétel. Áldás forrása, hétköznapjaink, állandó életterünk megszentelése, amennyiben tudatosan éljük meg.

- Friss Média -