KULTÚRA
Nyelvünk kincsei
Tudja, melyik volt az első, magyarul nyomtatott könyv?
A hazai nyomdászat első műve hetven levelet (ebből 133 nyomtatott lapot) tartalmazott és mindössze tíz példányban maradt fenn a világon.

A Chronica Hungarorum, azaz A magyarok krónikája tíz hónapos munka után, 1473. június 5-én (pünkösd vigíliáján) került ki Hess András budai műhelyéből, mint a nyomda első terméke és egyben az első Magyarországon nyomtatott könyv. Közismertebb nevén, Budai Krónikaként terjedt el a köztudatban és a magyar nép történetét dolgozta fel a kezdetektől saját koráig. Latin nyelven. A hazai nyomdászat első műve hetven levelet (ebből 133 nyomtatott lapot) tartalmazott és mindössze tíz példányban maradt fenn a világon, de eredetileg 200-240 példányban készült.

A mű szerzője az Anjou-kor krónikái közül Kálti Márk Bécsi Képes Krónikáját és János minorita barát munkáját, valamint a Küküllei János által írt Nagy Lajos-életrajzot használta fel. Első része a magyarok történetét a honfoglalástól Károly Róbert uralkodásáig tárgyalja, második részee Károly Róbert uralkodásának végét, a király temetésének leírását tartalmazza. A harmadik szövegegység Nagy Lajos király történetét taglalja trónra lépése és halála között, míg a negyedik az 1382-1468 közötti időszak uralkodóival kapcsolatos adatokat és családi vonatkozásokat ismerteti. A művet címlap nélkül nyomtatták, iniciáléit kézzel festették, összesen 70 oldalon.

A magyar nyelvi kultúra ápolásáért indított rovatunkat a Magyar Nyelvőr Alapítvány együttműködésével készítjük.