NAGYVILÁG
Belföld
#munkaerőpiac
Több megyét leelőztünk a foglalkoztatottságban
A gondot egyre több esetben a szakképzet munkaerő hiánya és nem a munkanélküliség okozza megyénkben - hangzott el azon a fórumon, amit Tiszalök város önkormányzata a megyei foglalkoztatáspolitikai szakemberekkel közösen szervezett. A konferencia annak apropóján jött létre, hogy Tiszalök városa és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal paktumot kötött egymással még 2017 szeptemberében.


Gömze Sándor, Tiszalök város polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a városnak és térségének komoly segítséget adhat az a 240 millió forintos, európai uniós, vissza nem térítendő támogatás. A program célja, fejtette ki a polgármester, hogy a térség sajátos, több szempontból is hátrányos munkaerő-piaci helyzetét képzésekkel, álláskeresők munkához juttatásával jelentős mértékben segítse, összhangban az országos, illetve Szabolcs–Szatmár–Bereg megye gazdasági – foglalkoztatáspolitikai céljaival.


A térségi paktumszervezet komoly szakmai-foglalkoztatáspolitikai megalapozással, Tiszalök városa mellett a Megyei Kormányhivatal, a járási munkaügyi szervezeti egységek és a térség meghatározó munkaadói-vállalkozói körének részvételével valósítják meg. Fő célkitűzés a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának emelése, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.


Dr. Vinnai Győző 15 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy közéleti szereplést vállal (a katedrát adta fel a politikáért. Megfogta egy szlogen: " ha munka van minden van, ha munka nincs semmi nincs." Ez 2002 környékén volt igen felkapott egy Széchenyi idézettel egyetemben: "a tett az első, a szó a második" A Fidesz-KDNP kormány 2010-es hatalomra kerülésekor célként tűzte ki, hogy a foglakoztatási mutatókon javít, hiszen akkor a foglalkoztatási ráta tekintetében az uniós átlag utolsó harmadában volt az ország. A képviselő kiemelte: hét év alatt jelentős eredményeket értek el, hiszen 4, 5 millió ember dolgozik ma Magyarországon és a munkanélküliségi ráta 4 százalékpont körül alakul, ami jelentős csökkenés a hét évvel ezelőtti két számjegyű rátához képest.

Az újabb projekt a hosszútávú, fenntartható foglakoztatást segíti elő

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, tervezett befejezése a 2020. év vége, de kiemelt célként szerepel, hogy a paktumszervezet hosszú távon is működőképes legyen, tehát a térség munkaerőpiaci helyzetét hosszú távon is javítsa, az elért eredményeket megőrizze.

Dr. Rezsőfi István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője megyénk munkaerő-piaci helyzetét friss statisztikai adatokkal alátámasztva kiemelte, hogy Hajdú-Bihar megyét is megelőzve 57,9 százalékos foglakoztatási rátával, országosan a középmezőny felső szegmensében helyezkedik el megyénk.

A szakember kiemelte: 2016 III. negyedévhez képest, amikor is 29,7 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ez a mutató egy év alatt 21, 1 százalékra zsugorodott, ami 8 600-zal kevesebb munkanélkülit jelent összességében. Ugyanezen időszak alatt a teljes foglalkoztatottak száma 15 ezer 400 fővel, mintegy 6,6 százalékkal növekedett.

Dr. Rezsőfi István pozitív változásként említette azt is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében "2017-ben a közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma egy év alatt csaknem 10 ezer fővel csökkent, a januári közel 40 ezer fős havi létszám év végére mintegy 30 ezer főre apadt.

Tiszalök városban közel 30 %-os csökkenés eredményeként a közfoglalkoztatottak havi átlagos létszáma 156 fő."

Kormányzati cél, hogy "A közfoglalkoztatás azoknak biztosítson munkalehetőséget, akik számára csak ez a foglalkoztatási forma jelent reális alternatívát."

Az 1139/2017. (III.20) Korm. határozat alapján a versenyszférában kialakult munkaerőhiányra figyelemmel a közfoglalkoztatási programokban résztvevők havi átlagos maximális létszáma 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre csökken - emelte ki a szakember.

Dr. Sarkadi Zoltán előadásban kifejtette: ez a projekt a területi sajátosságokat figyelembe véve valós munkáltatói igényeket, fejlesztési terveket alapul véve, összehangolva a munkavállalók igényeivel valós megoldást jelent a tartós hosszútávú munkaerőpiaci problémák megoldásra. A projekt újdonsága - emelte ki a szakember -, hogy összekapcsolja a gazdaság és foglalkoztatás fejlesztését.

"A munkaügyi rendszerben alkalmazott hagyományos kínálati megközelítés helyett a vállalkozások munkaerő igényeire alapoz, kereslet vezérelt programként működik."


- FrissMédia -