AKTUÁLIS
Rá sem lehet ismerni Kisvárda régi-új iskolájára
2017 őszén kezdődött el a Várday Kata Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületének bővítése, infrastrukturális fejlesztése. Az új épületszárny ma már három szintből áll, tantermeket, szaktantermeket, laborokat és igazgatási részleget alakítottak ki. Új tornatermet is kapott az intézmény, erre a megnövekedett testnevelési órák száma miatt már igen nagy szükség volt.

A Magyar Kormány által támogatott, az „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című pályázat keretén belül elnyert 920 millió forintos összeget teljes egészében a minőségi oktatás feltételeinek megteremtésére fordította a fenntartó, a Kisvárdai Református Egyházközség. A nagy múltú oktatási intézmény az elmúlt években már komoly helyhiánnyal küzdött, valamint részben hiányoztak azok a tárgyi feltételek, melyek nagyban megkönnyítik a pedagógusok napi munkáját az oktatás és nevelés területén.

A már modern épületben igényes burkolatok, új bútorok, modern IKT-eszközök várják a diákokat, javítva ezzel a külső tanulási környezet optimális feltételeinek biztosítását is. A szaktantermek és laborok hozzájárulnak ahhoz, hogy a reál tárgyak képzése során egységben legyen az elmélet és a gyakorlat, s lehetővé váljon a magas szakmai színvonalú gyakorlati készségek elsajátítása.

Az újonnan kialakított és felújított helyiségek a tanulás mellett a pihenést és a szórakozást is elősegítik majd, továbbá az új közösségi terek alkalmat adnak a diákoknak közös beszélgetésre, kikapcsolódásra, kreatív időtöltésre. A pedagógusokat illetően, a hatalmas, tágas új tanári szoba, a nyitott terasz, a kialakított teakonyha és öltözők mind-mind az ő kényelmüket szolgálják, a modern oktatást segítő eszközök pedig hozzájárulnak a jövőben az intézmény versenyképességéhez.

Az első szinten található most már a teljes igazgatási részleg, ahol a nevelői, igazgatói, igazgatóhelyettesi, titkársági, gazdasági szobák mellett társalgó, fogadóhelyiségek, rendszergazda- szoba és hangstúdió is helyet kapott. A már meglévő gimnáziumi épület is megújult, illetve tágasabb lett az aula is, mely számos rendezvény helyszíne a tanév során. Az alagsorban található konyha is funkcionálisabb szerepet kapott, továbbá nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a külső környezet is természetbaráttá tegye az épület külsejét. Mindezt ökoteraszok, illetve az épületen belüli zöld falak hozzák létre, mintegy „bevarázsolva” a falak közzé a természetet.

És ha ez még nem lenne elég, maga az iskola színvilága, ezáltal a hangulata is más lett, mely nem csupán egységet teremt a két épületrész között, hanem arra hivatott szolgálni, hogy a vidámság és az élettel teli iskola képét mutassa a külvilág felé, és boldog érzést keltsen a diák-szívekben is.

Az intézmény ünnepélyes átadása május 13-án délelőtt, hálaadó istentisztelettel kezdődött, melyen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

„Büszke vagyok arra, hogy oktatási intézményünk nem csupán egy iskola, hanem attól sokkal több: diákjaink második otthona, ahol a minőségi oktatás az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően még professzionálisabb módon valósulhat meg a jövőben, s ahol olyan keresztyén értékrenden alapuló nevelést kapnak tanítványaink, mely jellemes, tiszta és nemes szívvel bíró, Istenfélő emberekké formálja őket.” - ezt már a megújult intézmény épületében mondta Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, hozzátéve: „A mai nappal elérkezett az idő arra, hogy birtokba vegyük ezt az épületet, melyért oly régóta, oly sokan imádkoztunk, s megtöltsük a számunkra legértékesebb drágakövekkel: a diákokkal. A külső és belső felújítás arra ösztönöz minket, hogy a ránk bízott nemes feladatot továbbra is teljes hittel és felelősséggel végezzük, soha nem elfeledve azt, hogy: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” - zárta köszönő-és köszöntő szavait az igazgatónő.

Kisvárdán négyezer középiskolás tanul egyházi, állami és alapítványi intézményekben. A városban 1605-ben indult el egy olyan református szellemiségű nevelői –oktatói munka, amely lokálpatriótái hittel és kétségek nélkül bíztak abban, hogy méltóképpen teremtik meg egy szilárd iskolarendszer alapjait. Az azóta eltelt, több mint négyszáz év után, ez az új beruházás nagy lehetőség az érintett diákoknak és pedagógusoknak, hogy korszerű körülmények között végezhessék tanulmányaikat és munkájukat a jövőben.


„Úgy érzem, hogy a Református Gyülekezet, az ide járó gyermekek, az itt tanító pedagógusok, és az iskola vezetés együtt, Isten kezét fogva, hittel és tenni akarással haladnak előre. Kívánom, hogy a tanulás és oktatás mellett, az egymás iránti szeretet és megbecsülés ugyanolyan példa értékű erényként legyen jelen ebben az új épületben is, mely az anyaépület lelkületében mindig megtalálható volt.” - mondta köszöntőjében Leleszi Tibor. „Isteni tanítás és útmutatás nélkül az ember szélfútta falevél, sötétben tapogatózó vak folt” - ezeknek a falaknak az a feladata, hogy megtalálják a jövő sikeressége mellett, az Istenhez vezető utat is.” - hangsúlyozta Kisvárda polgármestere.

„A Magyar Kormány és a Kisvárdai Református Egyházközség összefogásával nagy lehetőséget biztosítottunk gyermekeinknek. A fiatalságba vetett töretlen hitünk és bizalmunk pedig a legfontosabb befektetésünk a jövőbe. Mert a képzett gyermek erős jövőt, erős közösséget és erős Magyarországot jelent.” - fogalmazott beszédében dr. Seszták Miklós, térségünk kormánypárti országgyűlési képviselője, aki egy tanulságos történetet is megosztott a jelen lévőkkel, utalva arra, hogy minden ember értékes, egyedi, helyettesíthetetlen és minden hibájával együtt szerethető lény.

A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fontos szerepet tölt be a Nyírség és a Rétköz hátrányos helyzetű településein élő reformátusok számára, számos környékbeli járásból is vonzza a tanulókat.

„Sokan kérdezik, hogy miért van szükség egyházi iskolákra. Szerencsére egyre ritkábban kell erre válaszolnom, de ha ezt teszem, azt mondom: nem biztos, hogy szakmailag erősebb egy egyházi iskola az államinál, de az egyházi iskolákban, olyan vallásos iránymutatást kapnak a fiatalok, amely ha nem is rögtön, de 20-30 év múlva, egyes élethelyzetben segítségül szolgálhat számukra” – így kezdte beszédét Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolattartásért felelős államtitkár kiemelve, hogy ma Magyarországon 220 ezer fiatal jár egyházi óvodába, iskolába vagy középiskolába.

Dr. Vitályos Eszter a minőségi oktatás feltételeinek biztosítását emelte ki beszédében: „Mint országszerte több hasonló fejlesztésnél, most is remekül működött együtt az egyház és az állam, amiből most Kisvárdán is profitálhatnak az emberek” - mondta a helyszínen az EMMI uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.

Az átadást jelképező nemzeti színű szalagot Soltész Miklós és Vitályos Eszter államtitkárok, Seszták Miklós országgyűlési képviselő, Leleszi Tibor polgármester, Fekete Károly református püspök, Százvai László lelkipásztor és Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett vágták át. Az ünnepség a helyi történelmi egyházak papjainak áldásával, épület-szentelésével ért véget.

- Friss Média/DéGé -

fotók: Szabó Sándor