KÖZÉRDEKŰ
Agrár
#őstermelő
#tudnivalók
Őstermelő? Erről jó, ha tud!
Az őstermelők március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák - tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága.

A tájékoztatójukban azt írják, hogy azok az őstermelők, akik tételes költségelszámolás szerin adóznak vagy főállású őstermelők, és hatályos igazolványuk mellett még nem rendelkeznek a 2018. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2018. március 20-ig kérelmezhetik. A március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 2018. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az ügyintézés alkalmával. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni.

A személyazonosság megállapítására alkalmas és érvényes igazolványnak, valamint az érvényesítendő őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézés során. Az őstermelői igazolvány érvényesítését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.

Tekintve, hogy a március 20. közeli dátum, és jelentős a még nem érvényesített igazolvánnyal rendelkező, őstermelőként nyilvántartottak száma ( Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még több, mint 10.000 fő), ezért kérik, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék meg a bejelentett lakóhelyük, vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. Az ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok elérhetőségei a www.nak.hu honlapon megtalálhatóak - áll a közleményben.

Felhívják továbbá a figyelmet azon őstermelőknek, akiknek nem a jogvesztő, 2018. március 20-án lejáró határidő miatt szükséges az őstermelői tevékenységével kapcsolatos ügyintézés, illetve a határidőig őstermelőként történő értékesítést sem terveznek, ami miatt érvényes igazolvánnyal kellene rendelkezniük, lehetőség szerint a határidő lejártát követően intézzék őstermelői igazolványával kapcsolatos ügyeit.

További fontos információk a http://nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/96127-marcius-20-ig-biztosithato-az-ostermeloi-jogviszony-folyamatos-fenntartasa c. honlap segítségével érhetőek el.