AKTUÁLIS
Ők lettek az „Év tűzoltói”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs, az eddigi hagyományokhoz hűen idén is megrendezte családi napját dolgozóik és hozzátartozóik számára. Minden évben, e program keretén belül adják át az „Év tűzoltója” elismeréseket is, egy kisvárdai és egy záhonyi tűzoltó részére.

Az „Év kisvárdai tűzoltója-2019”: FLASKÁR KÁROLY tű. alezredes:

szakközépiskolai tanulmányait befejezve 1990. augusztus 30. - 1990. október 31. között a BM HÖR-nél letöltötte sorkatonai idejét. 1990. november 01-én került az MRFK hivatásos állományába, ahol a folyamatos képzések és főiskolai tanulmányai eredményeként közrendvédelmi osztályvezető-helyettesi beosztásba került. A MRFK állományában 2011. március 15-ig teljesített szolgálatot. 2011. március 16. - 2012. március 31. közötti időszakban a Záhonyi Polgárvédelmi Kirendeltségen folytatta pályafutását, polgári védelmi kirendeltség-vezetőként. A 2012. évi átszervezés kapcsán 2012. április 01-én került kinevezésre az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelő beosztásába.


A rendvédelemben eltöltött hosszú évek alatt a magas szintű hivatástudat jellemző rá, munkatársaival szemben bajtársias, elöljáróival szemben illemtudó. Szorgalmas, munkájára a szakszerűség és a pontosság jellemző, feladatait az elvárásoknak megfelelően nagy igyekezettel és határozottsággal látja el. Szakmai ismereteit és a jó előadó képességét kiemelkedő hatékonysággal alkalmazza a feladatai ellátásában. Az elmúlt évek alatt a kirendeltség által rendezett fórumokon, konferenciákon és értekezleteken a megjelenteket megismertette az iparbiztonsággal kapcsolatos helyi sajátosságokról, valamint a szakterülete fontosságáról kapcsolatos tudnivalókról. Munkája során tevékenyen közreműködik a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló ifjúság szakmai elméleti felkészítésében, illetve a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyek előkészületeiben és lebonyolításában aktívan részt vesz.
Hatékonyan közre működött az illetékességi területünkön bekövetkezett veszélyes áruszállítással kapcsolatos káresemények kezelésében. A számára előírt továbbképzéseken részt vesz, a szakmai képesítéséhez tartozó előírt vizsgákat sikeresen teljesítette. Az elmúlt évek során az ellenőrzéseket ADR, RID terén megfelelően összehangolta, tervszerűen végrehajtotta, a számára előírt szervezeti teljesítmény kritériumokat minden esetben kiválóra teljesítette.
2018. évben kiemelkedő hatékonysággal alkalmazta a megszerzett szakmai tudását a RID ellenőrök részére BM OKF által szervezett RID versenyen, ahol első helyezést ért el. Eddigi tevékenysége során törekvő, szorgalmas szakmai munkáról tett bizonyságot.

Az „Év záhonyi tűzoltója-2019”: PÉTER TIBOR c. tű. ftőrmester:

hivatásos belügyi szolgálatát 2001. 05.01-én kezdte meg a Záhonyi Határőrizeti Kirendeltségen, mint járőr. 2008.02.01-én szerelt fel a Záhonyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság „B” szolgálati csoportjába beosztott tűzoltóként. A tűzoltó alapfokú tanfolyamot 2007 telén végezte a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szervezésében lezajlott tanfolyamon, melyen kiváló eredményt ért el. Kinevezése után egy évvel véglegesítésre került.
2010-ben megszerezte a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványt, amellyel káreseteknél a veszélyes fák kidöntését is végezheti. A számára előírt kisgépkezelői szakmai képesítésekkel rendelkezik. Munkája elismeréseként több alkalommal részesült jutalomban. Feladatait pontosan, kellő körültekintéssel hajtja végre. 2015. évben eredményesen elvégezte a Tűzoltásvezető I. tanfolyamot. 2017. szeptemberétől megbízással látja el szolgálati csoportjában a rajparancsnok helyettesítését. Tudását, szakmai készségeit folyamatosan fejleszti. Részt vesz az igazgatóság által szervezett továbbképzéseken. Társait káreseteknél és a mindennapok során egyaránt segíti, a fiatalabb kollégák egyéni képzésében jelentős szerepet vállal. Irányítói beosztásában beosztottai elfogadták, bizalommal vannak iránta, az általa kiadott utasításokat maradéktalanul végrehajtják, támogatják döntéseinek meghozatalában.


Az állomány többi tagja, még az idősebb kollégák is kérik a segítségét. Nem csak káreseteknél lehet számítani rá, az oktatások, foglalkozások, gyakorlatok tartásakor és az azokra való felkészülésnél is jelentős segítséget nyújt. Maximálisan kiveszi részét a laktanyával kapcsolatos karbantartási munkálatokban. A magánéletében és életvitelében is hű a tűzoltó hivatáshoz, az egyenruhához és az azzal járó erkölcsi normákhoz. Nős, feleségével közösen egy fiú- és két lánygyermeket nevelnek.
A Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs „B” szolgálati csoportjában az a személy, akire minden körülmények között számítani lehet.

A díjakat dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, Aros László tű.alezredes-kirendeltségvezető, Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere, Helmeczi László, Záhony polgármestere és Dudás István, kisvárdai önkormányzati képviselő adták át. A díjazottak családtagjaik kíséretében vették át a kitüntetéseket.

- Friss Média/DéGé -

fotók: Szabó Sándor