NAGYVILÁG
Belföld
#tiszalöki paktum
#foglalkoztatás
Nincs használható szabad munkaerő megyénkben
A gondot most már egyértelműen a szakképzett munkaerő hiánya és nem a munkanélküliség okozza megyénkben - hangzott el azon a fórumon, amit Tiszalök város önkormányzata a megyei foglalkoztatáspolitikai szakemberekkel közösen szervezett. A konferencia a tiszalöki paktum második ilyen eseménye volt. A paktumot Tiszalök és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal még 2017 szeptemberében írta alá.

Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere rámutatott, hogy a paktum a munkaügyi rendszerben alkalmazott hagyományos kínálati megközelítés helyett a vállalkozások munkaerő- igényeire alapoz, keresletvezérelt programként működik.

A közfoglalkoztatás azoknak biztosít munkalehetőséget, akik számára csak ez a foglalkoztatási forma jelent reális alternatívát, viszont szükségessé vált, hogy ezek az emberek is az elsődleges munkaerő-piacon tudjanak elhelyezkedni, így csökkentve a szakképzett munkaerő egyre nagyobb gondot okozó hiányát.

A problémát az jelenti – mutatott rá a polgármester -, hogy a munkát keresők megközelítőleg 8-10 százaléka funkcionálisan analfabéta, ebből 1-2 százalék egyáltalán nem tud írni olvasni. A problémára megoldása lehet egy nemrégiben beharangozott pilotprogram, ami ezeknek az embereknek nyújthat segítsége – mondta Gömze.

Gyors reagálás

Az említett pilot projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. április 1. és 2021. március 31. között. A projektben tervezett tevékenységek célja egyebek között a célcsoport hozzásegítése az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, illetve a munkábaálláshoz vagy szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése. A programba bevonni kívánt 25.000 ember kompetenciamérő kérdőívek alapján kap segítséget a számára leginkább megfelelő képzések megtalálásához.

Alulról kell kezdeni

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 12 000 fő képzését tervezi a projekt megvalósítása alatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a projektbe bevont személyek tervezett létszáma 4 200. A képzéseken részt vevő személyek a tanulás támogatása érdekében és annak idejére megélhetési támogatást kapnak.

Fokozottan szükség van erre a programra

A tiszalöki járásban a foglakoztatási politika Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Szorgalmatos településekre terjed ki. Ezeken a településeken végez a kormányhivatal illetékes osztálya munkaerő-közvetítést.

A járásban 1 668 bejegyzett vállalkozás működik, ebből 171 Kft, 200 Bt. és 1 297 az egyéni vállalkozások száma - hangzott el a konferencián.

Egyre jobbak a mutatók

A regisztrált álláskeresők száma ebben a térségben 2018 harmadik negyedévben 1580 volt, ebből alapfokú iskolai végzettséggel 969 fő (62 %), középfokúval 579 fő (36 %), felsőfokúval 32 fő (2 %) rendelkezett. Az álláskeresők 71 százaléka szakképzetlen. A szakképzettek esetében jellemző foglalkozások: kereskedelem, szolgáltatás 64 fő, fémfeldolgozás: 61, építőipari munkás 54 fő; mezőgazdasági 37 fő; járművezető: 10 fő; összeszerelő 26 fő.


A harmadik negyedévi munkaerő-piaci felmérés adatai alapján a 80 megkérdezett munkáltató közül 20 cég ( 25 százalék) tervez létszámbővítést az elkövetkező három hónapban. A megkérdezett cégek összesen 69 fős növekedéssel számolnak, amiből egy cégnél 19, a következőnél 10 és 9 fős növekedés várható, míg a többinél az 1-2 fős létszámfelvétel a jellemző.

A válaszadó vállalatok közül 58 nem tervez munkaerő-felvételt (72,5 %), illetve csökkentést sem a megkeresést követő három hónapban. Létszám-leépítés prognosztizálása minimális, a megkérdezettekből mindösszesen két cég tervez összesen négy embert érintő leépítést, mivel őket szezonális munkakörben foglalkoztatták.


- FrissMédia -