KÉK FÉNY
Nem fogadta el a bíróság a tornyospálcai gyilkos beismerővallomását
A vádlott 2018. január 20-án reggel munkásokat szállított a család gyümölcsösébe, majd hazaérve azt látta, hogy az édesapja – mivel nem érezte jól magát – a hálószobában az ágyon feküdt. A vádlott magához vett egy 19 cm pengehosszúságú kést, majd mindenféle előzetes vita nélkül az ágyon fekvő édesapjára támadt. Az idős férfi testén összesen 33 sérülést okozott a késsel, amitől a sértett a helyszínen meghalt. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét a szakszerű orvosi ellátás sem menthet

Az előző tárgyaláson a szakértők meghallgatása történt meg követően ítéletet hirdetés lett volna, csakhogy a bíró, dr. Gunyecz Zoltán nem fogadta el a vádlott beismerő vallomást, mivel az újabb szakértői vélemény szerint a vádlott az előkészítőülésen, amikor a bűncselekmény elkövetést beismerte beszámítási képessége nem volt teljes, valóságérzékelése korlátozott volt. A bírónak más lehetősége nem maradt - ismerve az új szakértői jelentést - minthogy lefolytassa a bizonyítási eljárást - ugyanis a szakértő megállapítása alapján nincs törvényi lehetőség a beismerő vallomás elfogadásának. Az új büntető eljárás alapján ezt mindenféleképp tisztázni kellett, hiszen ennek ismeretében dönt a bíró a további eljárásról.

Kétesélyes az ügy kimenetele

Dr. Sörös László, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője elmondta, hogy a büntetőeljárások során előfordulnak olyan esetek, amikor a bűnt nem követi kifejezett büntetés. Vannak ugyanis olyan elkövetők, akiket – annak ellenére, hogy súlyos bűncselekményt valósítanak meg – nem lehet megbüntetni, mert a törvény értelmében büntethetőséget kizáró ok áll fenn velük szemben. Ilyenek a 12 év alatti elkövetők, a jogos védelmi helyzetben lévő személyek, de a kóros elmeállapotú egyének egy része is.

Abban az esetben, ha egy kóros elmeállapotúnak vélt személy erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekményt követ el, a bíróság szakértők bevonásával tisztázza, hogy az illető valóban kóros elmeállapotú-e, s ha igen, milyen mértékben. A kóros elmeállapotnak több fajtája ismert: elmebetegség (pl. tudathasadással járó skizofrénia), gyengeelméjűség, szellemi leépülés, személyiségzavar, tudatzavar. Ha a szakértői vizsgálat eredménye azt bizonyítja, hogy az elkövető kóros elmeállapotánál fogva képtelen volt arra, hogy felismerje a tette következményeit, és ennek megfelelően cselekedjen, a bíróság kényszergyógykezelést rendelhet el. Így megakadályozható, hogy az illető újabb bűncselekményt valósítson meg.

Ezt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtják végre, amely egy zárt jellegű intézet. Az ott tartózkodás határozatlan időtartamra szól, melyet kizárólag akkor szüntetnek meg, ha az orvosi vizsgálatok alapján annak szükségessége már nem áll fenn. Az elítélt folyamatos felügyelet alatt áll, és az intézetet is kizárólag indokolt esetben, felügyelettel hagyhatja el.

Ha a szakértő azt állapítja meg, hogy az elkövető kóros elmeállapotú ugyan, de fel tudta ismerni a tette következményeit, akkor a büntetés elkerülhetetlen, az állapota enyhítő körülményként értékelhető.

Már egyszer felmentették

A skizofréniával (hasadásos elmezavar, olyan kóros mentális állapot, amelyet a mentális folyamatok összeomlása, a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang felbomlása, rossz érzelmi alkalmazkodás, érzékcsalódások és téveszmék jellemeznek) küzdő tornyospálcai férfit végül kiengedték a kényszer-gyógykezelésről és édesapja vette gondnokság alá - akit lemészárolt közös otthonukban szombat reggel.

A tettes valószínűleg skizofrénia paranoid volt. Ennek a betegségnek jellemzője az üldöztetéses, nagyzásos téveszmék, gyakori hallucinációk, de kevésbé jellemzők a gondolkodási zavarok, a dezorganizált viselkedés, vagy az affektív zavarok (az érzelmi élet elsivárosodása). Gyakori a düh, szorongás, zárkózottság, emellett előfordulhatnak egyéb motívumok is, például féltékenység, vallásosság vagy szomatikus paranoiák. Általában 30 éves kor után kezdődik, így az érettebb személyiségstruktúra következtében a szociális és érzelmi válaszkészség jobban megmarad.

A mai tárgyaláson a szakértőkön túl tanúk meghallgatás történt meg, akik az esetről számoltak be részletesen, ki-ki az adott helyzettől függően.

A bíró március 29-én folytatja az ügy felderítést újabb két tanú meghallgatásával.