KULTÚRA
Nyelvünk kincsei
Miért látják különlegesnek mások a magyar nyelvet?
Azt tudja mindenki, hogy a nyelvünk teljesen egyedi, nehezen találna közeli rokonokat magának. Megkérdeztünk magyarul tanuló külföldieket arról, hogy mi az, ami a leginkább megragadja őket benne?

Idegen füllel hallgatva a magyar kifejezetten dallamos nyelv. Tintatartó, naplemente, cipőfűző - idézik ennek bizonyságául vegyes hangrendű szavainkat. A titok azonban nemcsak a magas és mély magánhangzók váltakozásában áll. A kellemes hangzás annak is köszönhető, hogy jó arányban szerepelnek, ritkán torlódnak szavainkban a magán- és mássalhangzók. Tisztán artikulálva képezzük a hangokat, jólesik a fülnek, hogy nem harapjuk el őket. Vannak rövid és hosszú hangjaink is, ez jó ritmust ad a beszédnek. A tájnyelvi kiejtés pedig tovább gazdagítja, árnyalja nyelvünket

Van, amit szépnek, de saját szempontjukból barátságtalannak tartanak a magyarul tanuló külföldiek. Ilyen a nyelv bősége - állítólag több mint 1 millió szavunk van, bár nyilván mindegyiket nem használjuk. Bőven akad többjelentésű szavunk, akárcsak átvitt értelmű. Ez is gazdagítja és egyben nehezíti a nyelvet. Könnyíti viszont, hogy sok a jövevényszavunk - igaz, többnyire magyarítjuk őket.

A magyar nyelv sajátossága, hogy a toldalékokat (ragok, jelek, képzők) a szótő után fűzzük. A ragokkal tömöríteni tudunk: egy-egy szóval tudjuk kifejezni azt, amit más nyelvek csak több szóval tudnak. Könyvemet mondunk enyém könyv helyett, az olvasom ige pedig önmagában egyértelművé teszi az egyes szám első személyű alanyt és a tárgyas ragozást is.

Az igekötőink is a tömörséget szolgálják. Ha nem igekötővel fejeznénk ki, hogy megtanuljuk a nyelvtant, akkor elég körülményesen kellene elmagyaráznunk, mit is akarunk a nyelvtannal. Különlegesség még, hogy a jelző megelőzi a jelzett szót és nem kap toldalékot. Gyönyörű virágot vettem és nem gyönyörűt, virágot. A páros testrészeket pedig egyes számban használjuk: fáj a lábam a sok gyaloglástól.

A sor még hosszan folytatható. Abban viszont egyetértenek a magyarul tanuló külföldiek, hogy a különleges szabályok és az egyedi logika igencsak megkeserítik az életüket. Viszont ha sikerül megtanulniuk magyarul, kimondhatatlanul büszkék rá.

A magyar nyelvi kultúra ápolásáért indított rovatunkat a Magyar Nyelvőr Alapítvány együttműködésével készítjük.