AKTUÁLIS
#Kisvárda
#Besi
#országos tanulmányi verseny
Kiválóan szerepeltek Szegeden a kisvárdai besisek
Április 21-én rendezték meg Szegeden a Herba Medica elnevezésű, középiskolásoknak meghirdetett biológia és kémia tanulmányi verseny országos döntőjét, melyet a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognózia Intézete hirdetett meg.

A verseny lehetőséget teremett a multidiszciplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására. Célja a gyógynövények, a növénykémia, az orvos- és gyógyszerésztudomány népszerűsítése mellett a versenyzők természettudományos kompetenciáinak és készségeinek, valamint egészségtudatos szemléletének fejlesztése, továbbá a felelős és tudatos fogyasztói hozzáállás alakítása volt. Az orvos- és gyógyszerésztudományokat érintő komplex feladatok révén a verseny célja volt bemutatni a tudományok egymásra épülését, a tudományos kutatást és a gyógyszerészi hivatást.

A versenyre nevezett 240 diák közül a két írásbeli forduló után 15-en jutottak be az országos döntőbe, ahol a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium négy tanulója (valamennyien 10. e-sek) mérettette meg magát kiváló eredményt elérve.

A döntőben kétféle feladattípusban kellett helyt állniuk. Az előzetesen megadott három téma közül egyet kellett egy 15 perces előadás keretében bemutatni. A laboratóriumi feladat során az előre kiadott 12 drog közül kellett hármat felismerni, kémiai és biológiai vizsgálatokkal azonosítani, jellemezni, és megadni gyógyászati felhasználási lehetőségüket. Bár középiskolásoknak hirdették meg a versenyt, a döntőre készülve a diákoknak az eredményes szerepléshez nemcsak a biológia és kémia emelt szintű érettségi követelményekkel, hanem az egyetemi szintű gyógyszerészeti és farmakognóziai ismeretekkel is tisztában kellett lenniük.

Szászi József 1. helyen végzett és a könyvjutalom mellett egy 150 ezer Ft-os vásárlási utalványt is kapott. „Az édes hetes” című előadásában a cukoralkoholokat mutatta be, melyet cukrokkal és cukoralkoholokkal elvégzett kísérletekkel és kérdőíves felméréssel gazdagított.

Szabó Boglárka 2. lett, s a könyvjutalom mellett egy 60 ezer Ft-os vásárlási utalványt is kapott. A „Teljes fényerőn – a fényérzékenyítő hatás égető kérdései” című előadását kérdőíves felméréssel, kutatómunkával és saját készítésű rajzával színesítette.

Révész Panna 5. helyezettként a könyvjutalom mellett egy 5 ezer Ft-os vásárlási utalványt is kapott. A „behálózva – az anyarozs kapcsolati hálója egy (leendő) gyógyszerész szemével” című előadásában formabontó módon dolgozta fel az anyarozs alkaloidjait és mutatta be kultúrtörténeti hatásukat és jelentőségüket, melyhez szociogramot is készített.

Tankó Dorina a 10. helyezett lett, s a könyvjutalom mellett egy 5 ezer Ft-os vásárlási utalványt kapott. „A mosolygyilkos” című előadásában a mák alkaloidjait és gyógyászati felhasználásukat mutatta be, melyhez kérdőíves felmérést is készített.

Az előadások után a diákokat az intézet tanárai kérdezték a választott témával kapcsolatban. A szakmai zsűri elmondása alapján az élvezetes és színvonalas előadásokban sokszor egyetemi szintű ismeretekről tettek tanúbizonyságot a tanulók. A reál tagozatos diákok felkészítő tanára Tóth Szilvia volt.

A komplex szemléletű, biológia és kémia tanulmányi verseny írásbeli fordulóinak, valamint a döntő szóbeli és gyakorlati feladatainak sikeres megoldásához a diákok természettudományos kompetenciája mellett matematikai, digitális, anyanyelvi és idegen nyelvi készségekre is szükség volt.

-Tóth Szilvia -

Forrás: haromhatar.hu