NAGYVILÁG
Belföld
Kitüntetések és díjazottak a küldöttgyűlésen
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara május 10-én tartotta évértékelő küldöttgyűlését. Pekó László, a kamara elnöke elmondta, hogy a megyei szervezet 2018-ben is eredményesen és költséghatékonyan gazdálkodott.

A küldöttgyűlés központi témája a kamara előző évi gazdálkodásának értékelése és a 2019. évi pénzforgalmi terv elfogadása volt.

A kamara elnöke a számszaki beszámolókhoz kapcsolódóan ismertette, hogy a kamara önkéntes taglétszáma továbbra is stabil, az igénybe vehető szolgáltatások köre egyre szélesebb, alkalmazkodva a kamarai tagok és a kötelező regisztrációnak eleget tevő vállalkozások igényeihez. A szolgáltatások közül egyre többen használják ki a bel- és külföldi üzleti partnerközvetítő szolgáltatásokat, valamint a rendezvény- és pályázatfigyelő rendszert is.

Nagy a vállalkozói érdeklődés a kamara által regisztrált szervezeteknek biztosított gazdasági, pénzügyi jogi tanácsadásra, de a szakmai előadások és konferenciák iránt is nagy az érdeklődés. Fontos szerepet vállal a kamara a szakképzési feladatok ellátásában, szervezi és bonyolítja a szakmai szintvizsgákat, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei selejtezőit, szakmai tanácsadást és ellenőrzést végez a tanulók gyakorlati foglalkoztatásához kapcsolódóan. Minden évben 400 tanulót utaztatnak a megyéből az országos szakmai tanulmányi verseny budapesti döntőjére, aminek a pályaválasztás előtt álló diákok számára rendkívüli jelentősége van.

A kamara szoros kapcsolatot tart fenn a szakképző intézményekkel, szakképzési centrumokkal, pályaorientációs tevékenységgel segíti az általános iskolák tanulóinak pályaválasztását. 2018-ban több mint 100 mesterlevet adhattak át azoknak a szakembereknek, akik tanulók képzésével foglalkoznak, melyből 25-en a Nemzetgazdasági Minisztérium által finanszírozott mesterképzésen vehettek részt, a többi résztvevőnek a kamara biztosított jelentős kedvezményt a képzéshez.

A kereskedelmi és iparkamara fontos feladatának tekinti, hogy a tanulóképzésben közvetlenül résztvevő szakemberek megfelelő, alapos ismeret – elméleti, gyakorlati, pedagógiai – birtokában adhassák tovább a tudásukat a fiatal szakembereknek. Kiemelt feladatként kezelik a gazdálkodó szervezetek széleskörű bevonását a gyakorlati képzésbe, szakmai tanácsadással segítik a tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos gyakorlati feladatellátás megismertetését.

Az elnökség elfogadta a kamarán belül működő Szakmai Mestertagozatok további működéséhez szükséges költségvetési tervezetet - Pék- Cukrász, Épületgépész, Építészeti, Fodrász, Kereskedő, Kézápoló és műkörömépítő, Kozmetikus, Pincér, Szakács szakmákban - amelyeket az elmúlt időszakban számos szakmai rendezvény kísért.

A már több éve működő Könyvelők Klubja mellett, nagy sikerrel működik a Női Klub, melynek létszáma folyamatosan bővül, de a HR Klub is remek lehetőséget biztosít az adott területen tevékenykedőknek, hogy egymás munkáját segítség a klubbon belül működő hasznos előadásokkal és témákkal.

A küldöttek a 2018. évi mérlegbeszámolót, valamint a 2019. költségvetési tervezetet elfogadták, mely után az elmúlt évek szokásainak megfelelően Pekó László kamarai kitüntetéseket adott át az elismerésre érdemes vállalkozásoknak és személyeknek, a kiváló tanulóknak és oktatóknak. A kitüntetések mellett pénzbeli juttatásban is részesítette az országos szakmai tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő helyezetteket és felkészítő tanáraikat.

A küldöttgyűlésen Pekó László ünnepélyes keretek között, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki aranyérmét adta át Urbán Lajosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökének, Topjánszki Irénnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttjének, Balku Ágnesnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi vezetőjének a kamaráért kifejtett önzetlen és aktív tevékenységükért.