AKTUÁLIS
#ballagás
#díjak
#búcsú
#jubileum
#Szent László Katolikus Gimnázium
#Szakgimnázium
#Általános Iskola
#Kollégium és Óvoda
Jubileumi ballagási ünnepség a Szent Lászlóban
Május 5-én 125 diák vett végső búcsút az alma matertől. A Szent László Gimnázium, Szakgimnázium tizenkettedikeseinek ünnepe azért is volt különösen jelentős, hiszen az iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 100., egyházi kezelésbe való visszavételének pedig 25. évfordulóját.

Kerezsi Béla igazgató búcsúgondolataiban az intézmény elmúlt 100 esztendejének meghatározó képsorait elevenítette fel, kiemelve, hogy a most ballagó diákok emlékei örökre részévé váltak a Szent László Középiskola nagy filmjének.

„Ha menni kell, magammal sokat vinnék, / Az egész édes, megszokott világot, / Rámástul sok, sok kedves képet/És egy pár szál préselt virágot”- hangzott fel Reményik Sándor versének üzenete Hódos Eszter 12.C osztályos tanuló szavalatában, kifejezve az elválás nehéz, ám mégis szükséges és felemelő érzését. A végzős diákok nevében Leveleki Csilla (12. E) búcsúzott, az itt maradók gondolatait pedig Rózsa Nikoletta (11. E) tolmácsolta.

Egy jó példa erőt sugároz, pozitív életszemléletet továbbít. A kiemelkedő teljesítményért járó tanulói és tanári díjak átadására is a ballagási ünnepségen került sor.

Szent László-díjat kapott Major Tamásné tanárnő, az „Évek értéke”-díjat Makláriné Almási Judit tanárnő, a Lendület-díjat pedig Jurás László tanár úr vehette át. A diákok közül Szent László-díjban Joó Kitti (12.C) és Nagy Anett (12.C) tanulók részesültek. A végzősök által alapított Ezüst Híd-díjat Smajdáné Tutkovics Erzsébet tanárnőnek ítélték oda a tizenkettedikesek.

A centenáriumát ünneplő intézmény Szent László-emlékplakettet adott át Franciska és Ignácia Orsolyita-rendi nővéreknek, Linzenbold József esperes-plébános atyának és Leleszi Tibor úrnak, Kisvárda város polgármesterének, iskolánk egykori diákjának.

A küszöbről még utoljára visszatekintő diákokért Kálmán József római katolikus iskolalelkész és Kilin-Szikszai Andrea református lelkipásztor – szintén egykori Szent Lászlós diák – imádkoztak. A Szent Orsolya Rend nevében Matkovics Mária Emerica nővér, a rend magyarországi tartományának főnöknője búcsúzott megható szavakkal a végzősöktől.