NAGYVILÁG
Belföld
#ipari park
#Tornyospálca
Ipari parkfejlesztés Tornyospálcán
A teljes közmű és az úthálózat is kiépült a Tornyospálca ipari park területén. A közel 550 millió forintos beruházás által, elhárult minden akadály a vállalkozások betelepítésé elől. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztés Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő fejlesztési támogatásból valósult meg. A mai projektzáró rendezvényen jelen volt dr. Seszták Miklós kormánybiztos, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője is.

A képviselő Tornyospálcát mint példát említette, olyan településként, ahol tudják, hogy mit kell fejleszteni. A képviselő itt jelentette be, hogy Tornyospálca ad helyszínt egy szakmai konferenciának, ahol az alma jövőjéről tartanak majd szimpóziumot, kiemelve a tűzelhalás, az Erwinia amylovora nevű baktérium által okozott súlyos növényi betegséggel szembeni védekezést, megelőzést.

Egy település jövőjét önfenntartó képessége, illetve az ott élők, dolgozók biztos megélhetése jelenti. Az Európai Uniós források kimerülésével létünk, további fejlődésünk alapja a helyi bevételek növelése lesz. Adóbevételt a vállalkozásoktól várhatunk. Adóbevétel növelését pedig új vállalkozások Tornyospálcára csábításával, a meglévők fejlesztésével érhetünk el - fogalmazott, a Tornyospálcát 14 éve vezető polgármester, Lukácsi Attila László.

Tornyospálca vezetése felismerve e feladatok fontosságát és megkerülhetetlenségét, évek óta igyekszik olyan környezetet biztosítani, amely elősegíti az adottságainkra való figyelem felkeltését, segíti a potenciális befektetőket. Az önkormányzat az elmúlt 13 évben tudatos, jól átgondolt lépések sorozatát valósította meg annak érdekében, hogy olyan vállalkozói környezetet teremtsen, ahol érdemes befektetni, akár nagyvállalati szintű beruházásokat indítani.

A munka 2007 környékén kezdődött, amikor komoly befektetési érdeklődés volt településünk irányában, elsősorban az alaphegyi átrakó nyújtotta logisztikai kapacitások kihasználása érdekében. Az „Ipari útként” ismert kapacitásfeltáró út is ezen igények kielégítése érdekében épült.

Következő lépésként 2017-ben az önkormányzat 29 hektár ipari területet vett meg az átrakó mellett egy árverésen, amely terület földrajzilag jó adottságú, de befektetői szempontból még voltak hiányosságai. Szilád burkolatú út nem vezetett oda, s közművek sem voltak a területen, melyek orvoslására iparterület-fejlesztési pályázatot nyújtottunk be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, melyet pozitívan bíráltak el.

- Reményeink szerint a beruházással egyre több gazdasági szereplő érkezik a településre, amelyek új munkahelyek létrehozásával járulnak hozzá a település gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. Az ipari terület fejlesztésével fenntartható módon fog javulni a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödik a gazdasági potenciál és növekszik a beruházási hajlandóság.

A projekt keretében az önkormányzat által már korábban iparterületté nyilvánított, 21 hektáros terület teljes közmű fejlesztése valósul meg.

Az Európai Uniós projekt megvalósításával és a saját beruházásainkkal befektetünk a jövőbe. Amennyiben a 13 éve tartó munkánk gyümölcsei beérnek, a tudatosan tervezett és végrehajtott befektetés-politikával hamarosan kétszáz új munkahely létesülhet Tornyospálcán, elősegítve ezzel a település hosszú távú céljai megvalósítását, és újabb lehetőséget teremtve az itt és a környéken élő családoknak a boldogulásra - fogalmazott a polgármester.

4842 m elektromos hálózat épült, 2000 kVA–os teljesítményű 22/0,4 kV-os kompakt transzformátorállomással. Továbbá megépül az ipari területhez vezető út, amely a Tornyospálca Ipari úthoz csatlakozik. A tervezett szakasz 955 m hosszú, 6,50 m burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az ipari terület vízellátását a Kossuth utcán meglévő vízvezeték továbbtervezése oldja meg, melynek hossza 2.500 m. A szennyvízelvezetés egy 2.169 m hosszú nyomott rendszerű szennyvízelvezető hálózat, valamint egy 125 m hosszú gravitációs rendszerű szennyvízelvezető hálózat segítségével történik. A szükséges – 2.787 m hosszúságú - gázvezeték kiépítése is a beruházás keretében valósul meg. A dombvidék jelleg miatt, az ipari területen található telephely csapadékvíz elvezetéséhez egy zárt, 1.594 m hosszúságú nyomott csatorna épül ki.