KÉK FÉNY
Gyakorlatilag kivégezte apát és fiát az orosi vadász - videó
A Nyíregyházi Törvényszék sokat látott tárgyalótermében csütörtökön a magyar kriminalisztikatörténet egyik legmegdöbbentőbb esetének tárgyalása folytatódott. A tárgyalóteremben lévők dermedten figyelték a térfigyelő kamera felvételeit, melyeken H. Miklós premier plánban kivégzi volt osztálytársát és annak apját. A hidegvérű gyilkos tettét három térfigyelő kamera rögzítette. A felvételek annyira brutálisak, hogy az ügyészség kegyeleti okok miatt nem hozhatja nyilvánosságra őket.

Több mint egy évvel ezelőtt H. Miklós tudomást szerzett arról, hogy felesége korábban érzelmi kapcsolatba került egy férfival. A vádlott féltékenységtől vezérelve 2019. augusztus 26-án a délutáni órákban az illető férfi ingatlanához ment, és magával vitte vadászpuskáját is. Kiszállt a kocsijából és célzott lövést adott le vadászpuskájával az udvaron tartózkodó férfira. A férfi az udvaron álló autó mögött keresett fedezéket, majd bemenekült a házba. Ezt látva a vádlott a lakóház ajtaján keresztül célzott lövéssel meglőtte a sértettet. A lövés a férfi hátának bal oldalát érte és halálosnak bizonyult: a sértett a helyszínen életét vesztette. A lövések hallatára a szemközti házból kiment az utcára a sértett édesapja, akire a vádlott szintén célzott lövést adott le, de nem találta el. Az apa ezután felelősségre vonta a vádlottat, szóváltásba keveredtek, majd amikor hátat fordított a vádlottnak, az hátba lőtte őt. Az idős ember a helyszínen életét vesztette.

A csütörtöki tárgyaláson a vádlottnak a nyomozás során tett vallomásait olvasta fel dr. Bartha Andrea bíró. Ezekből egy személyében sértett, ellentmondásos személyiség képe rajzolódott ki. A vallomások felolvasása végén csak a kérdések sokasodtak. A válaszok a miértekre homályosak, meglehetősen ellentmondásosak.

A vádlott azzal védekezik, hogy erős felindulásból ölt - azaz a két ember megölése indulati bűncselekmény volt. Az erős felindulásból elkövetett emberölés a szándékos emberölés enyhébb megítélésű esete. A bűncselekmény elkövetője bárki lehet, akinél éplélektani alapon alakul ki az erős felindultság. A bűncselekmény értelemszerűen csak szándékosan hajtható végre.

A bírónak gyakorlatilag azt kell megítélnie, hogy az előtte álló vádlott éplélektani alapon, külső pszichés behatások miatt ölt-e meg két embert. H. Miklós tettét beismerte, de mint fogalmazott: „nem akartam embert ölni, nem olyan szándékkal mentem oda.”

A felvételek nem ezt támasztják alá

A felindultság érzelmi fellobbanás. Abban az esetben minősül erős felindulásnak az elkövető lelkiállapota, indulata, ha ez az érzelmi fellobbanás intenzitásában jelentős fokú.

Éplélektani alapon, a külső pszichés behatások miatt az érzelmek oly mértékben uralkodnak el rövid idő alatt az elkövetőn, hogy a cselekvést megelőző akarat-elhatározási folyamat jelentősen lerövidül, a döntési folyamat lényegét jelentő motívumok harca eltorzul és a cselekvést szükségszerűen megelőző meggondolás ezáltal nem jut szerephez.

Az erős felindulás tudatszűkítő hatású állapot, egyik jellemzője, hogy az elkövető utóbb vagy teljes egészében, vagy részlegesen emlékezetkiesésben szenved. Önmagában azonban a valósághű visszaemlékezés nem zárja ki e cselekmény megállapíthatóságát.

Rögtönösség

Az erős felindulásból elkövetett emberölés jellemzője az azonnali végrehajtás. A lerövidült akarat-elhatározási folyamat eredményeképp rögtönösen jön létre a szándék, az elkövetési magatartással szinte egy időben. Ha közben az elkövető valamely más célirányos magatartást tanúsít, így például a sértett bántalmazását követően kimegy a kamrába a baltáért, majd a szobába visszatérve még mindig erős érzelmi állapotban megöli a sértettet, e feltétel már hiányzik.

Mi történt azon a végzetes napon?

H. Miklós 2000 áprilisában kötött házasságot három gyermeke édesanyjával, Mariannal. A 20 évi házasság alatt felesége tudtával 2004-től barátnőt is tartott. Indoklása szerint felesége sokkal kevesebb fizikai együttléttel beérte, míg ez H. Miklósnak kevés volt. H kapcsolata a barátnőjével elmélyült, már-már házastársi volt, a nő jelenleg is a vádlott gyermekeivel él egy házban, ő gondoskodik a két kiskorúról.

H. Miklós felesége 2019 márciusában bonyolódott külső kapcsolatba. Ezt H. Miklós júliusban megtudta, ekkor megütötte az asszonyt, aki feljelentést is tett ezért. A nő egyébként a munkadójával, H. Miklós volt osztálytársával, J-vel feküdt le, aki állítólag nőfaló volt. Azonban a vádlott vallomásából tudható, hogy H és J megegyeztek abban, hogy J nem vadászik H feleségére, az tabu számára.

Lefektette a feleségemet

H, amikor kiderült a felesége kapcsolata, elment J-hez, de csak annak a feleségét találta otthon. „Nézd meg, már megint mit csinált J, lefektette a Mariannt” – mondta H az asszonynak. „Engem már nem érdekli, rég nem foglalkozom J-vel” – volt a válasz. Ezt követően egészen augusztus 26-ig állandó volt a veszekedés H és a felesége között, mígnem megállapodtak abban, hogy az asszony elköltözik otthonról. A veszekedés jellemzően a féltékenységből fakadt, miközben H. Miklósnak a házassága mellett 16 éve folyamatosan van egy másik nő az életében.

Augusztus 26-án H. Miklósnak pont annak az utcának az elején volt dolga, ahol J és családja, valamint a panziót üzemeltető apja lakott.

Ekkor jött az eseményeket elindító telefonhívás

H-t a felesége hívta, hogy volt lent J-nél és ott őt elhordták mindennek, megalázták, elküldték onnan. Ekkor H kocsiba ült és elhaladt J háza előtt, amikor is látta J-t, az édesapját és az édesanyját, ahogy J udvarán ülnek. „Láttam, hogy kacarásznak – ezt arra véltem, hogy a feleségemen nevetnek, hisz’ akkor jött el tőlük". Ekkor H továbbhajtott, hogy találkozzon a feleségével a közeli körforgalomnál. Ott részletesen elmondta az asszony a megaláztatása történetét. H úgy fogalmazott, hogy azért lett nagyon ideges, mert J azt mondta a feleségének, hogy boldog, amiért „tönkretette a házasságukat”. Miközben H-nak 16 éve a házassága mellett egy másik nővel is kapcsolata van.

H. Miklósnál ekkor még nincs ott a fegyvere, azért haza kellett mennie és betáraznia öt lőszert. Ezzel borulni látszik a rögtönösség, hisz’ miután H értesült a családját ért állítólagos sérelemről, lett volna ideje lehiggadni és racionális döntést hozni. De H azt a döntést hozta, hogy hazamegy a fegyveréért és jól megijeszti J-t.

Négy lövés - a felvételeken úgy látszik, hogy mindegyik célzott volt

H. Miklós egy távcsöves vadászfegyverrel ér vissza J utcájába, és megáll a háznál, ahol J az udvaron tartózkodik. Ő meglátja H kezében a fegyvert, azonnal hátat fordít és fedezéket keres. H ekkor kiszáll a kocsiból és leadja az első lövést. J kutyája is menekül, majd H leadja a második lövést. A felvételen hang nincs, de állítólag J azt kiabálta: te büdös cigány, minek jöttél ide" és ezt válogatott trágárságok követték. Csakhogy a felvételeken nincs szóváltás, számonkérés, H azonnal tüzel. J megpróbál bemenekülni a házba, majdnem sikerül is neki, de H második lövése a bejárati ajtón áthatolva leteríti J-t, aki azonnal meghal.

Négy lőszer a tárban, egy a csőben

H még otthon betárazott. „Ezzel időt nyer az ember, lebiztosítja a fegyvert, azonnal tűzkész állapotban van” – vallotta az első kihallgatáson.

Miután H a két lövés leadta, a szemközti házból J édesapja jött le a lépcsőn és azt kiabálta, hogy „fel vagy véve a telefonnal, fel vagy véve mocskos cigány, megdöglesz”. Ekkor H ismét felemelte a fegyverét és az idős férfi felé lőtt. A lövedék a kerítésen áthatolva, milliméterekkel a férfi mellett elsüvítve, robbanásszerűen csapódott a lépcsőbe. H ekkor beült a kocsijába és elhajtott megfordulni, majd visszaérkezett és fegyverrel a kézben kiszállt a kocsiból. Ekkor szólt rá egy szomszéd, hogy tegye el a fegyvert. H annyit mondott: „húzzál el innen”.

Engem lőj le, engem lőj le

J édesapja – a felvételen jól láthatóan - felemelt kézzel közeledett H felé, vitatkoztak. H azt mondta, hogy veled nincs bajom, csak a fiaddal. Az idős férfi úgy látszik, hogy telefonjával felvételeket készít, azonban a helyszíneléskor kiderült, hogy a telefon „szelfi” üzemmódban volt és nem készített egyetlen felvételt sem a tragikus eseményekről.

Nagyapa, eltalálta apát, meglőtte, hívjatok mentőt!

J fia kiabálta ezt, miközben H vitatkozott a nagyapjával. Akkor az idős férfi állítólag azt mondta, hogy „jó, akkor az egész családodat, még a gyerekeidet is kiirtom Orosról”, majd hátat fordított H és J lakásának irányába indult, az unokája felé. H az kiabálta az idős férfinak, hogy forduljon fel, de ő távolodva csak annyit kiabált, hogy „megdöglötök, még a ma éjszakát sem élitek meg.”

H célra tartotta a fegyverét. Egy ideig a fegyver csöve követe az áldozatát, aki tőle 30 méterre eltávolodott, majd a negyedik töltény is elhagyta a csövet. A kirepülő lövedék az idős férfi hátába csapódott. Ő azonnal élettelenül a földre rogyott. „Nem kellett céloznom, láttam, hogy hova csapódott be a lövedék, ez tuti halálos volt” – vallotta H, aki ezt követően beült a kocsijába és elhajtott.- FrissMédia .