AKTUÁLIS
Döge polgármestere is a kitüntetettek között
Megyénk önkormányzata minden évben más-más településen szervez megyenapi ünnepséget. Az idén Pócspetriben emlékeztek meg az 1092. május 20-i szabolcsi zsinatról, amely az állami törvénykezés első megnyilvánulása volt. Az ünnepségen ezúttal is rangos kitüntetéseket vehettek át a munkájukban, hivatásukban kimagaslóan teljesítő megyénkbeliek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata 2005 májusában emelte ünnepi rangra az eseményt, amely azóta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye napja “Megyenap” címet viseli.

Szent László vezetésével 1092-ben tartották meg a szabolcsi zsinatot. A gyűlésen nagy tömeg vett részt, püspökök, apátok, előkelők és maga a nép is. A határozatok egyházi kérdéseket rendeztek el. Nemcsak a döntések, hanem a környezet is meghatározó volt. Erre emlékezve koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Szabolcs községben.

Ez a zsinat szabályozta a papok házasságát, de törvényesnek nyilvánította az eddig is elismert első házasságot. Templomok építése és fölszerelése, az egyházi javak megtartása érdekében több intézkedés történt: rendezték a tizedszedést, megállapították az egyházi ünnepeket és gondoskodtak megtartásukról. Az év első napjául karácsony első napját rendelték, tiltották a pogány módra való áldozást, rendezték a zsidók és izmaeliták viszonyait és szigorú törvényeket hoztak a női becsület és a családi élet biztosítására.

Ebben az évben Szabolcs községben ünnepi istentisztelettel kezdődött a megyenapi ünnepség, majd délután Pócspetriben a polgármesteri hivatal előtti parkban folytatódott a megemlékezés. Az eseményen a megyei intézmények vezetői is jelen voltak.

Az ünnepi beszédeket követően adták át a kitüntető díjakat.


Döge polgármestere, dr. Nagy Péter a megye agrár- és környezetgazdálkodásának fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként Westsik Vilmos kitüntető díjat vett át a megyei közgyűlés elnökétől, Seszták Oszkártól.

További díjazottak:

A megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

„Pro Comitatu” kitüntető díjat kapott Dr. Sváb Marianna főorvos.

Megyénkből elszármazottként kifejtett országos jelentőségű, kimagasló tevékenysége elismeréseként „Kozma Pál” kitüntető díjat adományoztak Eszterhai Katalin író, újságírónak.

A határon túl élő magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Gaál Lajos” kitüntető díjat kapott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miniszterelnök- helyettes részére.

A megye gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Lónyay Menyhért” kitüntető díjat vehetett át Márföldi István, a megyei tejipari vállalat nyugalmazott igazgatója.

A megyei oktatás-nevelés területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, „Kiss Áron” kitüntető díjat kapott Pápai Ferenc József nyugalmazott művelődési ház igazgató.

A megye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként, „Kölcsey Ferenc” kitüntető díjat adományoztak Félegyházi Józsefné nyugdíjas pedagógusnak, csipkekészítőnek.

A megye közigazgatásában kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként, „Kállay András” kitüntető díjat kapott dr. Gergely Lajos, Szamosszeg község polgármestere.

A megye egészségügyében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, „Korányi Frigyes” kitüntető díjat vehetett át Dr. Gaál Zsolt István, a Jósa András Egyetemi és Oktatókórház osztályvezető főorvosa.

A megyei gyermekvédelem és a szociális ellátás területén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként, „Újlaky István” kitüntető díjat adományozott, Bíró Éva nyugalmazott igazgató-helyettes részére.

A megye sportéletében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként, „Kovács József” kitüntető díjat adományoztak Popovics Józsefnek, a Nagykállói Röplabda Sport Egyesület elnökének.

A megyében működő civil szervezetként a megye civil társadalmának építése, a civil kapcsolatok kialakítása és elmélyítése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Szentpétery Zsigmond” kitüntető díjat kapott a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület.

- FrissMédia -