KULTÚRA
Nyelvünk kincsei
Csoda, hogy él még a magyar nyelv a világban
Ezt állítja Dr. Balázs Géza professzor, aki szerint a nyelvpolitikának és a nyelvtervezésnek köszönhető, hogy fennmaradt a nyelvünk.

Az ismert nyelvész egy budapesti konferencián azt mondta: a nyelvek harcolnak, le akarják gyűrni egymást. Ahol két nyelv találkozik, ott fájdalom van, de akár háború is. A nyelvterület, állam és identitás ugyanis soha nem fedik pontosan egymást – hangsúlyozta. A nyelvi jogokról születnek ugyan nemzetközi dokumentumok, de nem nagyon tartják be őket. Pedig a kommunikációs előny gazdasági előny is, a műveltebb ember jobb gazdasági szereplő. A nyelv fejleszthető, ezt Kazinczy nyelvújító mozgalma óta tudjuk - mondta dr. Balázs Géza. Kosztolányi nyelvművelő programja, Kodály szép kiejtési mozgalma is ezt erősíti. A cél a tudatos, kreatív, önreflektív nyelvhasználat.

Ami pedig a helyesírást illeti, az dr. Laczkó Krisztina szerint státuszkérdés is. Az írásgyakorlók által felhatalmazott testület kodifikálja mindenütt a szabályokat. Nálunk ez a Magyar Tudományos Akadémia, de az akadémia látja el a feladatot például Franciaországban vagy Hollandiában is. A németeknél ezzel szemben kiadói helyesírás van, ott a Duden kiadó a mérvadó, míg Nagy-Britanniában helyesírási szabályozás nincs, szótárak és kézikönyvek mondják meg, mit hogyan kell helyesen írni. Tőlünk keletre pedig akad, ahol a törvényhozás dönt erről is. A magyar megoldás dr. Laczkó Krisztina szerint a legjobb, 1832 óta kitűnően működik. Az egységes magyar helyesírás egyébként a 20. század közepére alakult ki. Mindenki elfogadja, az emberek ez alapján ítélik meg egymást – nemcsak országon belül, de mindenütt, ahol magyar írásbeliség zajlik, akár a Kárpát-medencében, akár mondjuk a kanadai magyaroknál.

A nyelvtanítást a határon túli területeken nagyban segíti az Erasmus + és a Petőfi Sándor program. Ezek keretében egyetemisták oktatnak magyar nyelvet fél-egy évig szerte a világon, magyar közösségekben, minden korosztálynak. A vasárnapi iskolákban, magyar tanodákban játékos formában folyik a nyelvoktatás és a hangzás, a kultúra átadása. Magyar barátok, magyar identitás, magyar kötődés, közösséghez tartozás a fő motiváció azoknál, akik részt vesznek ebben, bölcsődéstől 90 éves korig. Nem csak száraz ismeretátadás folyik: a hagyományos nyelvoktatás mellett ének, vers, tánc vagy akár játékvár formájában ismerkednek a résztvevők a magyar nyelv titkaival.

A magyar nyelvi kultúra ápolásáért indított rovatunkat a Magyar Nyelvőr Alapítvány együttműködésével készítjük.