KULTÚRA
Nyelvünk kincsei
#Magyar Nyelvőr Díj
#Dr. Raátz Judit
#tanár
#ELTE
39 éve tanít odaadóan, 34 éve a felsőoktatásban
Dr. Raátz Judit a grammatika, a kommunikációelmélet, a retorika, az anyanyelv-pedagógia kiváló oktatója, a keresztnevek és a névhasználat kutatásának a vezető szakértője. Nyelvész, egyetemi tanár. Munkásságáért 2018-ban Magyar Nyelvőr Díjat kapott.

Dr. Raátz Judit 30 éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, 2004 óta a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben a Mai Magyar Nyelvi Tanszék tanára. 2009 óta a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének a tudományos munkatársa. Több szakmai szervezet aktív tagja, közöttük az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának, az Anyanyelvápolók Szövetsége választmányának, a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoportnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának. A Magyartanári Tagozatnak 8 évig volt a titkára.

Számos kiváló tanulmány, szakkönyv, anyanyelvi tankönyv szerzője és társszerzője. Az Eötvös-szónokverseny regionális fordulóin a zsűri elnöke, több éven át az Országos Kossuth-szónokverseny főszervezője. 21 éve a Simonyi Zsigmond helyesírási versenynek a szervezője. 1992 óta a Magyartanítás folyóirat rovatvezetője, majd a folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt. Korábban az Anyanyelv-pedagógia folyóirat Tanulmányok rovatának a vezetője.

Kiemelkedő a tehetséggondozó tevékenysége, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában az alkalmazott nyelvészeti programban hat doktorandusz témavezetője. Számos hallgató felkészítő tanára a szónokversenyeken, az országos anyanyelv-tanítási versenyen. A tudományos diákköri mozgalom, több díjazott hallgató elkötelezett támogatója. A magyar nyelvi tantervek és az érettségi követelmények kidolgozásának a szakértője. Raátz Judit a magyar nyelv kutatásáért, oktatásáért, áldozatos munkásságáért Magyar Nyelvőr Díjban részesült.

A Magyar Nyelvőr Alapítvány rendezvényét támogatta a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., az OTP Bank Nyrt. és magánszemélyek.