KULTÚRA
Nyelvünk kincsei
#Magyar Nyelőr Díj
#díjazottak
#Felvidék
2020-ban is várják a Magyar Nyelvőr Díj jelöltjeit
A magyar nyelv ápolása és megőrzése áldozatos munkát kíván a határainkon innen és túl is. Ennek megbecsülésért a Magyar Nyelvőr Alapítvány létrehozta a Nyelvőr Díjat, melynek köszönhetően megismerhetjük azokat a szakembereket, akik ezt az örömteli, és olykor talán fáradtságos küldetést a magukénak érzik.

Dr. Vančoné Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense, a kar dékánhelyettese, aki 2016-ban részesült Magyar Nyelvőr Díjban. A szociolingvisztika, a kétnyelvűség és a kisebbségi anyanyelv-pedagógia kiváló szakértője. E témakörökből több mint 70 közleménye, két monográfiája jelent meg, és több mint 20 kötet szerkesztője. Óriási munkát végez mind az egyetemen, mind a felvidéki-magyarországi szakmai kapcsolatok szervezésében, az MTA-val közösen, a felvidéki magyar nyelvtudomány fejlesztése és a magyar nyelv ottani megmaradása érdekében. Tagja a Magyar Tudomány Külföldön elnöki bizottságának, és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács titkára. Számos szlovákiai és nemzetközi projekt vezetője és résztvevője.

Egy évvel később, 2017-ben Dr. Szabómihály Gizella kapott Magyar Nyelvőr Díjat annak az óriási munkának az elismeréseként, melyet a mai napig is végez a felvidéki magyarság körében a magyar kisebbségiek anyanyelvű ügyintézésének, nyelvi jogainak az érvényesítése terén. Munkássága nélkülözhetetlen a magyar–szlovák és szlovák–magyar szaknyelvi, közigazgatási fordítások módszertanának, a szaknyelvi terminológia kidolgozásának területén, az egyetemi szakfordítói képzésben és a közigazgatásbeli anyanyelvi jogokért való folyamatos küzdelemben.

A Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait három terület képviselői közül választja ki a kuratórium: a határon túliak köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért. Idén a területek képviselői közül három személyt fog díjazni az alapítvány decemberben az Országházban. A Felvidékről is várja az arra érdemes személyek jelöléseit a nyelvor(kukac)magyarnyelvor.hu címen.

Szintén az alapítvány társszervezésében, évről évre megrendezik Magyarország egyik legjelentősebb versenyét, az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokversenyt. A Magyar Nyelvőr Alapítvány, a Nyelvtudományi Társasággal közösen, már több mint 10 éve teremt alkalmat a diákoknak arra, hogy összemérjék tudásukat, akiket felkészítő tanárok segítenek a verseny során. Ezúttal ősszel kerül megrendezésre a rangos esemény. Az elmúlt három évben bővült azoknak a köre, akik nevezhetnek a szónokversenyre, így idén is a Kárpát-medence teljes területéről várják majd a jelentkezőket.