AKTUÁLIS
13 templom, köztük két kisvárdai újul meg
A 2019-es helyhatósági választások óta harmadik alkalommal ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés. Mára 14 napirendi pontot terjesztettek elő, köztük több, térségünket is érintő pályázatot, és elfogadták a megyei önkormányzat idei költségvetését is. Mintegy 878 millió forint tervezett bevétellel szemben ugyanilyen összegű kiadással számol az önkormányzat.

A 26 képviselőből 21 volt jelen a kötelező körökön túl. Az elmúlt időszak eseményeiről és az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat követően a képviselők tájékoztatót hallgathattak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos közút-hálózatának állapotáról, valamint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a megyében megvalósuló közúti, kerékpárúti és intermodális csomópont-fejlesztési projektekről.

Óvári László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs­ Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának vezetője a beszámolójában arról beszélt, hogy megyénk útjai jobb állapotban vannak, mint az országos átlag. Ez számokban úgy fest, hogy a megyei főút-hálózat 36 százaléka jónak mondható, míg az országos átlag csak 16,7 százalék. Alsóbbrendű útjaink mintegy 52 százaléka mondható rossznak, az országos átlag 57, 3 százalék.

Folytatódnak a Magyra Falu program útfejlesztései, ezek mintegy 70,5 kilométer hosszan biztosítják az útburkolat megújulását 37 településen.

A programban térségünkben Dombrád, Tornyospálca, Nyírtura, kék, Mezőladány, Kékcse-Homoktanya, Újdombrád, Fényeslitke, Nyírtass, valamint Kemecse úthálózata érintett, több mint 17 kilométer hosszan.

Maradványforrás terhére a TOP-1.3.1-16 kódszámú pályázati kiírásra további hét projekttel pályáztak építési munkákra, köztük a napkori körforgalmi csomópont megépítésére a 41 számú főúton.

Óvári László a beszámolóját azzal zárta, hogy a megye országos közút-hálózata az alapvető elvárásoknak megfelel. Az autópálya-hálózat további bővítésével - kiemelt figyelemmel a csomóponti kapcsolatokra - tovább növelhető hatékonyság. A hálózaton európai uniós források korábbi és jövőbeli lehetőségeinek bevonásával jelentős felújítások történtek és történnek. Mindezek kiegészítve lokális fejlesztésekkel biztosíthatják a folyamatosan növekvő igények kielégítését.

Halmi József (MSZP) a 49-es út felújítását hozta fel, míg Veres János (MSZP) a Vállaljtól a határig húzódó út javítását vetette fel, mondván, hogy ez az út 15 éve nem volt felújítva. Álláspontja szerint kis ráfordítást igényelne a felújítás. Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere a városát elkerülő útról érdeklődött.

Az igazgató válaszában elmondta, hogy az idén útjavításokra 7 ezer tonna aszfaltot kivannak felhasználni.

Varga László, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) debreceni iroda projektvezetője a megyénkben megvalósuló közúti, kerékpárúti és intermodális csomópont-fejlesztési projektekről beszélt.

A tájékoztatót 21 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta.

A közgyűlés ezt követően jóváhagyta a 2020-es költségvetést mintegy 878 millió forint tervezett bevétel és ugyan ilyen összegű kiadással, 16 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett.

Ezt követően a testület megtárgyalta az 5. napirendi pontot, melynek lényege a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán elkészült javaslattételi fázis átdolgozott dokumentuma. A folyamat részeként és az egyeztetés során felmerült észrevételeket a tervezők bedolgozták a dokumentumba. A testület az átdolgozott dokumentumot 21 igen szavazattal elfogadta.

A közgyűlés 21 igen szavazattal elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 című dokumentum módosításait is.

A grémium továbbá döntött öt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló beruházások forrásnövekményének finanszírozásáról, mintegy 119 millió forint értékben.

Lezárult a tervezési szakasza annak a nagyszabású, határon átnyúló projektnek, aminek révén megyénkben 13 templom, köztük két kisvárdai, egy-egy ajaki, fényeslitkei, nyírtassi, valamint a székelyi felújítása kezdődhet meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat rendelkezésére álló költségvetés a Full Application szakaszában - nyertesség esetén - előre láthatóan 5.629.523,77 Euró, ez tartalmazza a kivitelezési költségeken kívül a járulékos költségeket is.

Az ajaki római katolikus templom tervezett felújítási költsége 106 millió forint, ebből a homlokzati ablakok, a tető, a templomtorony cseréje is megvalósulhat. A fényeslitkei római katolikus plébánia tervezett felújítására közel 65 millió forint, a kisvárdai római katolikus temploméra 140, a kisvárdai görögkatolikus temploméra több mint 80, a nyírtassi református temploméra 27, míg a székelyi református temploméra 32 millió forint jut.

A képviselők beszámolót hallgathattak még meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2019 második félévében végzett tevékenységéről. A téma előadója Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke volt. Beszámolójában azt írta, hogy az értéktár bizottság decemberi ülésén öt új érték, köztük dr. Margócsy József helytörténeti munkássága is bekerült a gyűjteménybe. A beszámolót a testület 19 igen szavazattal elfogadta.

A közgyűlés 14. napirendi pontként Kiss András kezdeményezésére felvette a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezését. A kezdeményezéshez további támogatók kellenek, mivel eddig mindössze a szükséges aláírások négy százaléka gyűlt össze.

2020. május 7-ig kell összegyűjteni egymillió aláírást legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. A kezdeményezéshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés - felhívás formájában - 19 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

- FrissMédia -